Charakterystyka nutrii

Domowe zwierze futerkowe może przybierać różne oblicza. Jednym z nich jest nutria. Należy ona do rzędu gryzoni, nadrodziny jeżozwierzokształtnych, rodziny nutriowatych. Sama jej nazwa pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza w nim wydrę. Dawniej nutrię nazywano „bobrem chilijskim“, „bobrem argentyńskim“, „bobrem błotnym“ lub „bobrzykiem“. Nazwa zoologiczna nutrii wywodzi się z greckiego myos, tzn. „szczur“ oraz castor – „bóbr“. Ojczyzną nutrii jest południowa część Ameryki Południowej. Duży geograficzny obszar występowania obejmujący strefę klimatu tropikalnego i klimatu umiarkowanego o temperaturach zimowych dochodzących do -30 st.C stanowi świadectwo dużej zdolności przystosowania tych zwierząt do warunków środowiska. Nutria jest zwierzęciem ziemnowodnym i roślinożernym. Żyje w pobliżu dużych rzek, jezior i rozlewisk z bogatą roślinnością. Przebywają zarówno w wodach słodkich, jak i słabo zasolonych.

Z wyglądu nutria podobna jest do piżmaka lub bobra, pod względem wielkości zajmuje pośrednie miejsce między tymi dwoma gatunkami. Wiele elementów budowy jej ciała, podobnie jak u innych zwierząt ziemnowodnych, jest charakterystyczne dla wodnego trybu życia. Długość ciała dorosłej nutrii mierzona od czubka nosa do nasady ogona wynosi 50-70 cm, ogon natomiast ma długość 30-40 cm. W przeciętnych warunkach żywieniowych osiąga ona masę ciała 4,5-6 kg, w dobrych – do 8 kg, a w bardzo dobrych – do 12 kg.

Nutria jest zwierzęciem dzikim. Człowiek jednak zdołał ją oswoić. Dlatego możemy je spotkać nie tylko w ojczyźnie ich występowania. Specjalne hodowle, czyli fermy nutrii, zakładane są także w Polsce. Zwierząt tych z reguły nie hoduje się pojedynczo. Chociaż oczywiście istnieją zapaleńcy, którzy traktują nutrię jako zwierzę domowe. Przeważają jednak ci, którzy opiekują się nimi w celach, co tu dużo mówić, produkcyjnych. Futro z nutrii bowiem bezsprzecznie jest surowcem pożądanym. Nieco niedocenione jest mięso, którego wyczarować można smakołyki takie jak kiełbasę z nutrii czy nutriowy pasztet lub gulasz. Nie bądźmy jednak tak drastyczni i porozmawiajmy o hodowli przed ubojem. Po pierwsze rodzajów nutrii jest bardzo dużo i nie można ich uogólniać jedną nazwą. Możemy to zrobić w przypadku karmienia nutrii, ponieważ układ pokarmowy jest taki sam dla wszystkich. Podobnie rzecz ma się z rozmnażaniem nutrii, które nie patrzy na odmianę. Zwraca się na nią większą uwagę podczas budowy pomieszczenia dla nutrii. Jeśli bowiem prowadzimy hodowlę nastawioną na produkcję futer warto zainwestować w klatki kąpieliskowe.