Budowa klatki dla nutrii

Hodowla nutrii w domu czy też na fermie wymaga zawsze jednego, mianowicie miejsca, gdzie zwierze będzie mogło zamieszkać. Nutrie trzymać można w klatkach lub zagrodach. Za tymi pierwszymi przemawia lepsze zabezpieczenie zwierząt przed kradzieżą oraz przed drapieżcami. Wadą jest utrudniony dostęp do wybiegu i basenu. Dostęp do niego można zapewnić jedynie przez wykonanie osiatkowanej klapy w suficie klatki ponad basenem.

Rozróżnia się dwa rodzaje klatek : stałe i przenośne. Drugie z wymienionych mogą być naziemne lub nadwodne. Naziemne natomiast dzielą się na kąpieliskowe lub bezkąpieliskowe. Wspólną cechą wszystkich klatek jest zamknięcie ich ze wszystkich stron, czyli od dołu, góry i boków.

Klatki stałe mają kształt wydłużonego prostokąta, w którego jednym końcu znajduje się basen kąpieliskowy, w środku wybieg, natomiast w drugim końcu domek gniazdowy. Standardowe wymiary klatki dla 2-3 samic to :

         długość : 250-350 cm

         szerokość : 120-220 cm

         wysokość : 65-75 cm

Ściany mogą być wykonane z pełnej cegły, pustaków, szkła zbrojonego, prętów metalowych oraz siatki drucianej. Podłogę na tzw. wybiegu wykonuje się najczęściej z betonu, który posłuży także do stworzenia basenu kąpieliskowego.

Klatki przenośne naziemne kąpieliskowe od stałych różnią się lżejszą konstrukcją, która umożliwia ich przenoszenie z miejsca na miejsce. Ich wymiary to :

         długość : 220-280 cm

         wysokość : 110-120 cm

         wysokość : 65-75 cm.

Wyjście na wybieg stanowi klapa w pułapie lub zastępująca przednią ścianę.

Klatki przenośne naziemne bezkąpieliskowe mają długość skróconą do 140-150 cm. Przeważnie mniejsza jest też ich szerokość – 80-100 cm. Obsadę takich klatek z reguły stanowi tylko jedna samica.

Klatki wykonuje się całkowicie z siatki drucianej. Użyta na dno i boki powinna mieć oczka o wymiarach 2,5 x 2.5 cm, a na sufit – 3,5 x 3,5 cm. Część sufitu stanowi osiatkowana klapa przykrywająca otwór, przez który wkłada się karmę. Dno klatki powinno znajdować się na wysokości 40-60 cm od ziemi, aby można było wygodnie usuwać spod niej odchody zwierząt.
W klatce koniecznie muszą znaleźć się poidełka i karmidła. Pierwsze wiesza się na ścianie klatki. Karmidło wykonuje się w kształcie korytka lub w postaci blaszanej tacy.

Ponieważ nutria jest zwierzęciem wodnym istnieją także klatki nadwodne. Ich konstrukcja jest zależna od rodzaju zbiornika wodnego oraz pionowego ukształtowania jego brzegów. Jeśli brzegi mają łagodny spadek i zapewniony jest stały poziom wody, klatki wykonuje się w kształcie kosza z siatki drucianej, którego jeden koniec jest zanurzony do połowy wysokości w wodzie, drugi natomiast znajduje się na lądzie i łączy ze ścianą domku. Część klatki zanurzona w wodzie oparta jest na drewnianym pokładzie, na wysokości 20-30 cm od dna zbiornika.

Wymiary klatek nadwodnych :

         długość : 120-140 cm

         szerokość :  podstawy – 60 cm, pułap – 50 cm

         wysokość : 60 cm.