Jak i czym karmić

Podstawą żywienia dorosłych nutrii w okresie spoczynku płciowego są najtańsze pasze, nawet odpadkowe, pod
warunkiem, że zwierzęta otrzymują je w ilości dostosowanej do kondycji ( nie mogą być ani wychudzone ani zatuczone ).
W okresie spokoju płciowego latem podstawą żywienia nutrii powinna być zielonka, ulistnione pędy i gałęzie drzew z niewielkim dodatkiem pasz treściwych, zimą natomiast ziemniaki, pędy i gałęzie drzew oraz niewielkie ilości pasz treściwych.

W żywieniu samców w okresie częstych kryć oraz samic kotnych i karmiących z dawki pokarmowej eliminujemy pasze niepełnowartościowe, zastępując je paszami łatwo strawnymi i o dużej zawartości składników odżywczych, a zwłaszcza białka, soli mineralnych i witamin. Podstawą żywienia powinny być wtedy pasze treściwe. Nie można oczywiście pominąć dobrej zielonki w lecie, a ziemniaków w zimie.
Tego rodzaju żywienie powinno być wprowadzone na 2-4 tygodnie przed terminem kryć i zakończone po upływie 2-4 tyg. od ostatniego krycia ( w przypadku samców ).

Żywienie młodzieży nutrii powinno w maksymalnym stopniu zapewnić szybkie tempo jej wzrostu. Dlatego już od drugiego tygodnia życia oseski powinny otrzymywać dodatek pasz, początkowo niewielki, a w miarę ich wzrostu systematycznie zwiększany. Nutrięta, zwłaszcza karmione przez matkę i w pierwszym miesiącu po odsadzeniu, muszą otrzymywać karmę lekko strawną, bogatą w białko i witaminy, z dodatkiem pasz mineralnych.

Starsza młodzież może otrzymywać wszelkiego rodzaju pasz właściwe dla nutrii dorosłych, ale w takiej obfitości, aby jej zapotrzebowanie na składniki pokarmowe mogło być w pełni pokryte. Bardziej intensywne żywienie młodzieży oraz dorosłych zwierząt wybrakowanych ze stada powinno być stosowane w miesiącach jesiennych, kiedy tworzy się futro zimowe. Dlatego od września do grudnia wskazany jest dodatek bogatych w białko pasz treściwych z udziałem mączki zwierzęcej wraz z niewielkim dodatkiem makucha lnianego lub siemienia. Chodzi o to, aby futro zwierząt w momencie osiągnięcia zimowej dojrzałości odznaczało się dobrym wyrośnięciem okrywy włosowej i jej połyskiem.
Ze względu na większe zapotrzebowanie nutrii na energię w okresie zimowym karmienie w tym czasie powinno być obfitsze niż latem. Pełnemu pokryciu potrzeb na składniki odżywcze sprzyja duże urozmaicenie pasz.
Odpowiednio karmione nutrie dostarczą surowca na piękne nutriowe futra i skóry.

Nutrie karmi się dwa razy dziennie – rano jak najwcześniej i wieczorem pomiędzy godziną 17 a 19. W zagrodach i klatkach z pełnym dnem karmę daje się wprost na podłodze ( spłukanej wcześniej czystą wodą ). W klatkach z dnem siatkowym lub przykrytym ściółką daje się karmę w blaszanych tacach lub płaskich naczyniach kamionkowych czy w specjalnych blaszanych karmidłach.
W chowie nutrii obowiązuje zasada regularnego podawania karmy codziennie o tej samej porze. Praktykowane jest również podawanie w jednym czasie jednego rodzaju pasz, czyli osobno pasz treściwych, okopowych, gałęzi drzew itp.