Jak założyć fermę nutrii, dopłaty

Nutrii z reguły nie hoduje się pojedynczo. Zakłada się specjalne fermy, które pod względem wielkości dzielą się na :

  • małe – z obsadą do 20 samic stada podstawowego

Ich urządzenie jest najprostsze i najtańsze. W tak małej fermie najlepiej zastosować klatki przenośne – są one łatwe w konstrukcji i stosunkowo tanie, a dodatkowo w miarę potrzeb można zwiększać ich liczbę.

  • średnie – obliczone na kilkadziesiąt samic stada podstawowego

Wymagają znacznego areału ziemi na produkcję pasz, a więc mogą być prowadzone tylko w warunkach wiejskich. Najbardziej odpowiednimi pomieszczeniami dla nutrii są tutaj stałe zagrody.

  • duże – obliczone na kilkaset samic stada podstawowego, nastawione na produkcję wielkotowarową

Najbardziej uzasadnione jest w tym wypadku zastosowanie zagród stałych typu pawilonowego.
Wielkość fermy jest pierwszym czynnikiem jaki musimy rozpatrzyć. Kolejny to warunki terenowe. Istotnym bodźcem wpływającym na wybór miejsca pod fermę i metody chowu jest sprawa dostępu do źródła wody.
Chów kąpieliskowy uwarunkowany jest posiadaniem na terenie zakładanej fermy stałego dostępu do wody, którą może być strumyk, kanał, jezioro, staw lub sieć wodociągowa. Zastosowanie basenów kąpieliskowych uwarunkowane jest jeszcze wykonaniem urządzeń odprowadzających wodę.
Licznych niedogodności związanych z doprowadzaniem czystej i odprowadzaniem zużytej wody można uniknąć stosując chów bezkąpieliskowy. Wymaga on jednak większej opieki nas zwierzętami, a tym samym jest bardziej czasochłonny. Co prawda nutrie lepiej czują się w warunkach chowu kąpieliskowego, który zapewnia warunki zbliżone do naturalnych, niemniej jednak zwierzęta te dobrze przystosowują się do warunków bezkąpieliskowych i jeśli mają odpowiednie pomieszczenia, to przy racjonalnym żywieniu i dobrej pielęgnacji można uzyskać satysfakcjonujące wyniki produkcyjne.

Równie ważna, co warunki terenowe, jest baza paszowa. Stanowi ona bowiem ponad 60% ogólnego kosztu produkcji. Nie można zakładać fermy nutrii nie mając stałego źródła pozyskiwania pasz, które powinny być też możliwie tanie.
Zastanowić się trzeba także nad nakładem robocizny, środków finansowych i materiałowych. Czynniki te wywierają wpływ przede wszystkim na wielkość fermy, jednak w pewnych warunkach mogą wpływać bezpośrednio na rodzaj jej urządzenia.

Ostatnim czynnikiem jest kierunek użytkowania nutrii ( produkcji ), co wiąże się dość ściśle z wyborem określonego rodzaju urządzenia fermy. Ferma towarowa, nastawiona na produkcję skór, może stosować dowolną metodę chowu i odpowiednie do tego urządzenia. Natomiast na fermie zarodowej lub reprodukcyjnej, których głównym kierunkiem jest hodowla nutrii rozpłodowych, przyjęty typ urządzenia musi dodatkowo zapewnić łatwość identyfikacji zwierząt.

Warto wiedzieć, że hodowcom nutrii pomaga Unia Europejska. Robi to poprzez dopłaty w ramach działań skierowanych na ochronę zagrożonych ras zwierząt.
Nie musimy prowadzić własnej fermy aby spróbować przysmaków z mięsa nutrii, takich jak kiełbasa, kabanosy czy parówki.