Nutria w domu lub mieszkaniu

Z reguły nutrie hoduje się w specjalnych fermach, minimum po kilka sztuk. Istnieją jednak także miłośnicy, którzy postanowili zaopiekować się jednym zwierzęciem wybranego rodzaju nutrii. Na początku jednak warto poznać charakterystykę tego zwierzęcia w jego środowisku naturalnym.

Nutrie w warunkach naturalnych prowadzą nocny tryb życia, co daje się zauważyć także u osobników hodowlanych. W porze nocnej i rankiem są one ruchliwe, a w ciągu dnia stają się ospałe – najchętniej wtedy przebywają w zupełnym ukryciu. Swoje dzienne schronienie opuszczają tylko wtedy, gdy są głodne lub wypłoszone. Nutrie zmuszone w ciągu dnia do poruszania się są bardzo powolne i wykazują gorszą orientację.
Na lądzie nutria jest przystosowana do poruszania się w gąszczu roślinności. W wodzie porusza się bardzo sprawnie : pływa na powierzchni i pod powierzchnią wody, nurkuje, może także przebywać nieruchomo na dowolnej głębokości, ale zapas powietrza starcza jej jedynie na jakieś 5 minut.

Typowym jej pokarmem w środowisku naturalnym są rośliny wodne, a szczególnie najbardziej pożywne jej części, jak kłącza i rozłogi. Najbardziej miękkie rośliny lub ich części nutria bezpośrednio pod wodą rozciera zębami trzonowymi i połyka. Natomiast grube części roślin wynosi na ląd i dopiero tam podtrzymując je przednimi łapami dokładnie rozdrabnia i żuje.
Woda odgrywa bardzo ważną rolę dla nutrii. Musi być stale świeża i czysta. Zdarza się, że zwierzęta te zupełnie nie korzystają z wody, mimo nawet wolnego do niej dostępu, jeśli jest ona brudna i cuchnąca.

Normalna temperatura ciała nutrii utrzymuje się zwykle na poziomie 37-38st. Nadmierna niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia może wywierać szkodliwy wpływ na organizm nutrii. Przed ujemnymi skutkami zimna w pewnym stopniu chroni gęste, puszyste futro oraz dobrze rozwinięta podskórna tkanka tłuszczowa. W czasie upałów nutriom może grozić udar cieplny, jeśli są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie mają dostępu do wody lub przebywają w ciasnych i dusznych pomieszczeniach.

Nutria ma dobrze rozwinięte niektóre narządy czucia ( dotyk, powonienie i słuch ), ich sprawność jest lepsza w porze nocnej niż w ciągu dnia, lepsza także w wodzie niż na lądzie.
Z właściwości psychicznych nutrii na uwagę zasługuje przede wszystkim występująca dość często niezgodność i wojowniczość osobników w jednym stadzie.
Zwierzęta te są na ogół dość płochliwe. Przeraża je nagły hałas, duży ruch, pojawienie się obcych dla nich ludzi lub nieznanych im przedmiotów, na co reagują paniczną ucieczką. Jednak do powtarzających się stale tych samych hałasów, choćby nawet bardzo silnych, przyzwyczają się dość szybko.